Check je zorgverzekering voor 1 januari 2018!

Aan het einde van ieder jaar kun je overstappen naar een andere zorgverzekering, je dient uiterlijk 31 december op te zeggen. Vooral als je net zwanger bent of zwanger wil worden loont het om te vergelijken welke zorgverzekeraar je het beste kunt nemen. Op de site van de Consumentenbond staat wat er wordt vergoed en waar je eventueel een aanvullende verzekering voor zou kunnen nemen.

Onlangs hebben alle verloskundigen van Nederland moeite gehad om een passend contract af te sluiten met de zorgverzekeraars, omdat de verzekeraars minder wilden betalen dan door de Nederlandse Zorgautoriteit was uitgerekend. Gelukkig hebben de verzekeraars toch besloten dit te doen en hebben we een contract met alle verzekeraars. Dit betekent dat waar je ook verzekerd bent je alle zorg die door ons verleend wordt vergoed wordt, met uitzondering van de eigen bijdrage die geldt bij een poliklinische bevalling en sommige bloedtesten.

Kijk o.a. naar de vergoeding voor de eigen bijdrage voor kraamzorg, prenatale screening, fysiotherapie en anticonceptie. Er geldt ook een eigen bijdrage voor als je in het ziekenhuis wil bevallen, de zogenoemde poliklinische bevalling. Kijk ook hoe hoog je eigen risico is.

Alle verloskundige zorg, thuisbevallen en met een medische indicatie in het ziekenhuis bevallen zit in het basispakket en wordt dus altijd vergoed. Tenzij je verzekerd bent bij Besure, National Academic, Promovendum of Iptiq en GEEN restitutiepolis hebt. Dan kan het zijn dat je een klein bedrag zelf moet betalen.