Actie om de unieke Nederlandse geboortezorg te behouden!

Beste zwangere,

Mogelijk heb je al via de media meegekregen dat er veel speelt in verloskundig Nederland.

Wat is er aan de hand?
In 2008 heeft Minister Schippers van Volksgezondheid aangekondigd de babysterfte omlaag te willen brengen. Dit onder meer door verloskundigen intensiever te laten samenwerken met de gynaecologen. Zo wil de minister dat wij als verloskundigen verantwoordelijk worden voor veel bevallingen die nu onder de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis plaatsvinden. Bijvoorbeeld wanneer je vliezen langer dan 24 uur gebroken zijn, je baby in het vruchtwater gepoept heeft, of als je als zwangere vrouw pijnstilling wenst. Voor deze ontwikkeling zijn we heel gemotiveerd omdat we heel graag jou als barende willen blijven bijstaan, ook als het anders loopt en er meer medische interventies wenselijk zijn.

Daarbij wil de Minister de manier van betalen van de zorg te veranderen. Men wil de budgetten voor de geboortezorg bundelen en liefst bij het ziekenhuis neerzetten. Dat heeft significante impact op onze dienstverlening en jouw keuzerecht als zwangere vrouw. Want ook hier geldt wie betaalt bepaalt.
Wat hebben we sindsdien gedaan?
We hebben in Amsterdam/Amstelland Verloskundige Samenwerkingsverbanden opgericht en eigen geboorten centra waarin we werken aan de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de zorg. We werken samen met verloskundigen en gynaecologen van alle ziekenhuizen en de kraamzorg om verloskundige zorg op maat te leveren in de setting die het beste bij de zwangere past. Daarbij zorgen we voor de noodzakelijke bijscholing om jou als zwangere altijd de juiste zorg te kunnen bieden.

Het resultaat tot op heden? We werken nóg beter samen, de kwaliteit van de zorg is omhoog gegaan en de kindersterfte is de afgelopen jaren gedaald, we horen bij de laagste sterfte cijfers van Europa (kijk op KNOV website mooie tabellen sterk gedaald). Gynaecologen en verloskundigen in heel Nederland doen dus goed werk!
Waarom dan toch deze brief?
De Minister blijft aandringen op een nieuwe manier om de zorg te betalen. Dit lijkt wellicht enkel een zaak tussen verloskundige, gynaecoloog, ziekenhuis en verzekeraar maar helaas betekenen de huidige plannen ook een fikse verandering voor jou als zwangere vrouw.

Wat betekent dit voor jou als zwangere vrouw?
Doordat wij als verloskundige zelfstandig ondernemer zijn, net als de huisartsen, kunnen we jou als zwangere individueel blijven begeleiden naar jouw persoonlijke wensen. Daarbij kies je als zwangere zelf de verloskundigenpraktijk die bij je past, kies je of je thuis of poliklinisch wil bevallen en indien het nodig is kies je zelf het ziekenhuis waarin je wil bevallen. Gezamenlijk praten we over jouw individuele wensen en waar mogelijk geven we daar invulling aan. Wanneer het plan van de minister doorgang vindt, heeft dit dus regelrechte consequenties voor jouw keuzevrijheid als zwangere vrouw. Als de beleidsregel doorgaat zal je als zwangere vrouw op termijn niet meer kunnen wisselen van zorgverlener en/of van ziekenhuis.
Wat betekent dit voor de verloskundige?
Dit betekent dat verloskundigen voortaan nog maar door één organisatie betaald zullen worden, in plaats van door meerdere verzekeraars. Dit verzwakt de positie van de verloskundige. We zullen daarbij op termijn nog maar met één ziekenhuis mogen samenwerken en kunnen we in de toekomst hoogstwaarschijnlijk enkel nog in loondienst van de ziekenhuizen werken. Ofwel; het einde van de zelfstandigheid van jouw verloskundige.

 

Er moet iets gebeuren!
Momenteel loopt er een groot landelijk onderzoek, de INCAS-studie. Dit is een noodzakelijk, gedegen onderzoek om te bekijken welk samenwerkingsmodel de beste resultaten geeft, met pijlers op het vlak van gezondheid, tevredenheid, en financiën. De minister wil de uitkomsten van dit onderzoek echter niet meer afwachten en haar hervormingsbeleid gaan invoeren.

Wij moeten nu heel duidelijk van ons laten horen; het is te vroeg om dit soort keuzes met verregaande gevolgen te maken! Verloskundigen en gynaecologen worden buiten spel gezet door de verzekeraars en ziekenhuizen, met grote consequenties voor jou als zwangere vrouw. Verloskundigen en gynaecologen staan hier niet achter! Ons standpunt; Laat een verandering met zulke grote gevolgen voor ons unieke Nederlandse verloskundige systeem er één zijn die goed onderzocht is en waarvan de uitkomst ook bewezen effectief is.
We hebben besloten actie te gaan voeren! 3 verschillende acties:

  1. Stille tocht; In de nacht van 21 op 22 juni lopen we met verloskundige, gynaecologen, kraamzorg en (ex-) zwangeren een fakkeltocht door Amsterdam we verzamelen om 22:30 met als boodschap; Nachtwacht voor het behoud van de keuzevrijheid. Wij zouden het fantastische vinden als je met ons mee loopt! In verschillende steden wordt deze georganiseerd de route en verzamelpunt worden gecommuniceerd via de facebookpagina. In Amsterdam starten we vanaf het Museumplein (mocht dit veranderen komt dit op facebook te staan).
  2. Stiptheidsactie; Het doel van de stiptheidsactie is het tijdelijk neerleggen van onze huidige werkvorm om het protest kracht bij te zetten en om aan te geven dat wij het niet eens zijn met het beleid wat de minister wil doorvoeren zonder dat dit wetenschappelijk is onderzocht. De actie zal plaats vinden in de nacht van dinsdag 21 juni (23:00 uur) op woensdag 22 juni (03:00 uur). Hieronder vind je een heldere toelichting van de wijze waarop wij die nacht bereikbaar zijn en hoe wij jou gedurende deze nacht zorg kunnen verlenen.
  3. Demonstratie in Den Haag Op 23 juni voordat de Tweede Kamer start met het Algemeen Overleg (AO) geboortezorg (15:00 tot 18:00 uur) gaan we demonstreren. Ook bij deze demonstratie is het de bedoeling dat wij daar staan met verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg en (ex)-zwangeren vanuit heel Nederland. Om samen de boodschap te geven: Het is te vroeg! We vertrekken om 13:30 uur op het Malieveld, afhankelijk van het aantal mensen gaat we met spandoeken naar het plein naast het Binnenhof of naar het Spui.

 

Alternatieve procedure van dinsdag 21-6-2016 vanaf 23:00 tot woensdag, 22-6-2016 tot 03:00
Wij snappen heel goed dat deze situatie voor jou als zwangere niet wenselijk is en het onrust kan oproepen. We vinden het heel belangrijk je te laten weten dat we er als verloskundigen van Amsterdam en Amstelland voor je zijn.

 

Wanneer je vragen hebt of de bevalling is begonnen dan bel je gewoon je eigen verloskundigenpraktijk. Echter bevindt jouw verloskundige zich in het ziekenhuis en zal zij jou naar het ziekenhuis toe laten komen i.p.v. dat zij thuis bij jou langs komt, ook zullen in principe alle bevallingen tussen bovenstaande tijden in het ziekenhuis plaats vinden.

 

Samengevat:

–        Je belt het noodnummer van je eigen verloskundigenpraktijk als je je zorgen maakt of vragen hebt.

–        We komen niet langs voor een huisbezoek. De zorg wordt enkel verleend vanuit het Ziekenhuis.

–        Er vinden gedurende dit tijdstip geen thuisbevallingen plaats. Als je moet bevallen kom je naar het ziekenhuis toe. We staan daar samen met het ziekenhuispersoneel voor je klaar om net als altijd samen een goede ervaring en gezonde geboorte na te streven.

–        Als je niet naar het ziekenhuis kunt komen en het betreft een urgente situatie, dan is er alsnog een verloskundige uit jouw buurt beschikbaar om naar je toe te komen.

 

 

We voeren nu actie, juist voor de zwangeren in Nederland. We hopen op jullie begrip, solidariteit en steun.

Voor meer informatie neem contact op met je eigen verloskundigenpraktijk en volg ons op facebook; Actie tegen beleidsregel integrale bekostiging geboortezorg

Hartelijke groet,

Alle verloskundigen van Amsterdam en Amstelland

Steun ons ook door de petitie te tekenen op https://geboortezorg.petities.nl

Let op: Ook bij Vida wordt jouw verloskundigenzorg 100% vergoed door alle zorgverzekeraars!
Let op: Ook bij Vida wordt jouw verloskundigenzorg 100% vergoed door alle zorgverzekeraars!