Verloskundigen Vida besteedt veel zorg aan deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. Onjuistheden en onvolledigheden zijn niet altijd uit te sluiten en u dient dan ook niet zonder meer uit te gaan van de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. Verloskundigen Vida kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, directe en indirecte, ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via de website van Verloskundigen Vida worden aangeboden of het zonder deskundig persoonlijk advies zelfstandig wijzigen of beëindigen van een (reeds ingezette) behandeling.

De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht.

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een (telefonisch) consult of een behandeling.

Deze website bevat links naar websites die door anderen worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Verloskundigen Vida heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

De informatie verstrekt op deze website mag niet gekopieerd of verspreid worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verloskundigen Vida.

Let op: Ook bij Vida wordt jouw verloskundigenzorg 100% vergoed door alle zorgverzekeraars!
Let op: Ook bij Vida wordt jouw verloskundigenzorg 100% vergoed door alle zorgverzekeraars!