Postnatale zorg

 

Elsa
Maria

 

 

 

 

 

 

 

Maria en Elsa zijn bij ons werkzaam als kraamverpleegkundige. In de kraamweek bezoeken zij de kersverse moeder (en verdere familie) en het nieuwgeboren kindje van de vrouwen die onder zorg waren in team 1 en team 2 (in team 3 doen verloskundigen Caroline en Leanne de kraambezoeken). De kraamverpleegkundigen doen medische controles van moeder en kind, helpen bij het starten van de (borst)voeding en bespreken eventuele vragen en zorgen. Ook bespreken zij hoe de bevalling is gegaan en hoe deze ervaren is. In de kraamweek probeert ook altijd de verloskundige die bij de bevalling aanwezig was tenminste een keer thuis langs te komen. Doordat Maria en Elsa veel kraambezoekjes doen, hebben de verloskundigen meer tijd en aandacht voor de bevallingen en de verdere zwangerschapscontroles in de diensten.

Naast verpleegkundige is Maria lactactiekundige en heeft haar eigen praktijk. In de kraamtijd kan ze jullie al bijstaan en voorzien van adviezen, mocht er meer hulp nodig zijn dan maakt ze een afspraak met jullie. Ook na de kraamtijd kunnen jullie haar hulp inzetten. Haar website is: https://www.mariavanstarkenburg.com/

Ook werken we vaak samen met Heleen Hilgers https://heleenhilgers.nl/

en Myrte van Lonkhuijsen: http://www.myrtevanlonkhuijsen.nl/

Nacontrole

Hoewel het kraambed meestal na 8 dagen wordt afgesloten blijven we de eerste 6 weken na de bevalling jullie aanspreekpunt en bereikbaar voor vragen over het herstel na de bevalling. Na zes weken is er nog een controle bij de verloskundige: de nacontrole. Hierin bespreken we hoe het jullie in de tussenliggende weken is vergaan en we blikken terug op de gehele periode van zwangerschap en geboorte. We vinden het natuurlijk erg leuk om je kindje een laatste keer te bewonderen maar je kan ook alleen komen als dat prettiger voor je is, de controle is vooral gericht op jou. We bespreken graag hoe het voor je is om moeder te zijn en of we nog wat voor je kunnen betekenen. Misschien wil je dat we naar het herstel van de hechtingen kijken of we kunnen een ijzerbepaling doen als die bloedwaarde rond de bevalling laag geweest is. Daarnaast bespreken we je vruchtbaarheid, kunnen we anticonceptie voorschrijven en bijvoorbeeld een vervolgafspraak maken om een spiraaltje te plaatsen.

Let op: Ook bij Vida wordt jouw verloskundigenzorg 100% vergoed door alle zorgverzekeraars!
Let op: Ook bij Vida wordt jouw verloskundigenzorg 100% vergoed door alle zorgverzekeraars!