verloskundigen echopraktijk vida SEO

Structureel Echoscopisch Onderzoek

De 20 weken echo of Structureel Echoscopisch Onderzoek.

De 20 weken echo is een medische echo en duurt ongeveer 45 tot 60 min. We verzoeken je geen  kinderen onder de 4 jaar mee te nemen.

Meer informatie vind je ook op pns.nl

De 20 weken echo kan worden gemaakt tussen de 19 en 22 weken zwangerschap. Bij deze echo is het mogelijk om de organen van de baby te beoordelen. Er wordt gekeken naar hersenen, schedel, aangezicht, wervelkolom, hart, maag, darmen, nieren, blaas en ledematen. Verder wordt er gekeken naar de hoeveelheid vruchtwater, de positie van de placenta en de groei van het kind. Meestal kan er naar het geslacht gekeken worden, maar dit is niet het doel van de echo. Bij een 20 weken echo worden grote afwijkingen aan de organen van de baby meestal opgespoord. Kleinere afwijkingen worden niet altijd gezien en bovendien zijn er ook ziektes die niet op een echo te zien zijn. Een goede uitslag van een echo is dus geen garantie op een gezond kind. De 20 wekenecho is niet bedoeld om downsyndroom op te sporen. Wel kunnen er aanwijzingen gevonden worden die kunnen wijzen op een syndroom.

Wel of niet een 20 weken echo
Een 20 weken echo is, net zoals de NIPT en de 13 weken echo, een onderzoek waar je zelf voor kiest. Het is dus geen verplicht onderzoek. Je moet ook bij deze echo van tevoren goed nadenken over een eventuele ongunstige uitslag.

Voordelen van de 20 weken echo
Meestal wordt er bij de echo een zich normaal ontwikkelend kind gezien, dit is geruststellend voor aanstaande ouders.
Er kunnen afwijkingen gezien waar je je al tijdens de zwangerschap al op kunt voorbereiden. Ook kan je soms rekening houden met de plaats waar de baby het beste geboren kan worden.

Nadelen van de 20 weken echo
Het is goed je te realiseren dat niet alle afwijkingen (kunnen) worden gezien op een echo en dat een echo ook onzekerheid met zich kan meebrengen. Een enkele keer zal er twijfel bestaan over kleine dingen die gezien worden en zal er een herhalingsecho afgesproken worden. Soms worden deze afwijkingen dan niet meer teruggezien of blijken niet ernstig te zijn. Heel soms wordt er een afwijking gezien die zo ernstig is, dat je de keuze krijgt om de zwangerschap af te breken. Dit is natuurlijk zeer belastend.

Kosten
De 20 weken echo wordt vergoed vanuit basisverzekering. Als er een vervolgonderzoek in het ziekenhuis nodig is, vallen ook deze kosten onder je zorgverzekering. Het kan toch zijn dat je de kosten van het vervolgonderzoek geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen, afhankelijk van de hoogte van je eigen risico en wat je hiervan al gebruikt hebt. Informeer bij je verzekeraar.

Baarmoederhalslengtemeting/Cervixlengtemeting

Tijdens de twintig weken echo wordt je aangeboden om de lengte van je baarmoederhals te meten. Dit is een vaginale echo. Het doel hiervan is om een risico-inschatting te maken voor jouw kans op een vroeggeboorte. We weten dat er een verhoogde kans op vroeggeboorte is als je baarmoederhalslengte korter is dan 3,5 cm. Maar er zijn nog een aantal andere risicofactoren die een rol spelen, zoals roken, onder- of overgewicht en parodontitis.
Als de baarmoedermond korter dan gemiddeld blijkt, betekent dat niet dat je te vroeg zal bevallen, alleen dat statistisch je kans verhoogd is.

Er zijn momenteel twee behandelingen om die kans te verkleinen: medicamenteus door middel van progesteron (een zwangerschapshormoon; een dagelijkse vaginale tablet) of met behulp van een pessarium (een rubberen ring die de baarmoedermond ondersteunt). Deze behandelingen worden momenteel alleen nog in onderzoeksverband aangeboden, om zo te onderzoeken welke behandeling het meeste effectief is. Als je niet mee wil doen aan deze studie kun je wel je baarmoederhalslengte laten meten.

Tijdens de controle waarbij je afspraak voor de 20-weken echo wordt ingepland krijg je een formulier mee met informatie. Als je mee wil doen wordt je gevraagd deze in te vullen en te ondertekenen.
De echoscopiste zal voordat ze de 20-weken echo gaat maken vragen of je mee wil doen. Zorg dus dat je de info vooraf hebt gelezen!

Bekijk het formulier: NE – Quadruple P screening met toestemming 2020

Let op: Ook bij Vida wordt jouw verloskundigenzorg 100% vergoed door alle zorgverzekeraars!
Let op: Ook bij Vida wordt jouw verloskundigenzorg 100% vergoed door alle zorgverzekeraars!