Vida heeft een contract met alle zorgverzekeraars!

Vanaf november is het altijd weer een goed moment om als verzekerde te bekijken of je je pakket zou willen uitbreiden of zou willen overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Uiterlijk 12 november maken de zorgverzekeraars hun premies weer bekend en via verschillende zorgzoekers kun je kijken welke zorgverzekeraar in 2022 het beste bij je zorgbehoefte past.

We hebben met ALLE zorgverzekeraars in Nederland een contract, dus alle verloskundige zorg, thuis bevallen en met een medische indicatie in het ziekenhuis bevallen zit in het basispakket en wordt dus vergoed.

Helaas staat door een fout van de zorgverzekeraars, Vida niet vermeld op de zorgzoekers. Samen met andere verloskundigen praktijken in Amsterdam werken wij aan goede kwaliteit van de geboortezorg en vormen wij een zogenaamde Zorggroep (Verloskundige Zorggroep Groot Amsterdam) en op dit moment zijn we alleen onder die naam te vinden op de zorgzoekers.

Kortom jouw zorg bij Vida wordt dus wel voor 100% vergoed door alle zorgverzekeraars! 

Vooral als je net zwanger bent of zwanger wil worden loont het om te vergelijken welke zorgverzekeraar je het beste kunt nemen. Op de site van de Consumentenbond  en op de site van De verloskundige.nl staat wat er wordt vergoed en waar je eventueel een aanvullende verzekering voor zou kunnen nemen. Kijk o.a. naar de vergoeding voor de eigen bijdrage voor kraamzorg, prenatale screening, fysiotherapie en anticonceptie. Er geldt ook een eigen bijdrage voor als je in het ziekenhuis wil bevallen, de zogenoemde poliklinische bevalling. Kijk ook hoe hoog je eigen risico is.

Anticonceptie voor vrouwen vanaf 21 jaar worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Als je aanvullend verzekerd bent, ontvang je wel een vergoeding. Let wel op, het kan zijn dat de kosten wel vanuit je eigen risico betaald moeten worden en je alsnog hiervoor een factuur van jou zorgverzekering ontvangt. Neem contact op met je verzekering voor meer informatie over een eventuele eigen bedrage, de hoogte van de vergoeding en je eigen risicobijdrage.

Let op: Ook bij Vida wordt jouw verloskundigenzorg 100% vergoed door alle zorgverzekeraars!
Let op: Ook bij Vida wordt jouw verloskundigenzorg 100% vergoed door alle zorgverzekeraars!