Hier vind je de laatste nieuwtjes over de praktijk, ons team en andere zaken.

Update Coronamaatregelen

Toename aantal Corona-besmettingen
Nu in het hele land het aantal besmettingen met het Coronavirus weer toeneemt, hebben we bij Verloskundigen Vida besloten om de maatregelen weer aan te scherpen.

We blijven ons met elkaar inzetten om ons aan de algemeen geldende maatregelen te houden en daar vragen we jullie inzet ook voor. Wij volgen de adviezen van onze verloskundige beroepsgroep (de KNOV) en het RIVM. We schudden geen handen, we houden ons waar dat kan aan de 1,5 m afstand, we wassen onze handen en beperken het aantal mensen dat we zien waar dat kan. Natuurlijk blijf je bij klachten thuis, ook bij milde klachten van verkoudheid.

Vakantie

Als je op vakantie bent geweest naar een land waar ‘code oranje’ geldt, vragen we je om gedurende 10 dagen na thuiskomst niet naar je afspraak te komen. Bel dan onze assistente om de afspraak te verplaatsen.

Mocht je je zorgen maken over de zwangerschap, kun je met de dienstdoende afspreken om buiten het reguliere spreekuur gezien te worden. Dit om de kans op eventuele besmetting met anderen te verkleinen.

Laat het ons weten als je getest bent op Corona en/of klachten hebt die sterke aanwijzing geven voor besmetting. Dan kunnen we gepaste maatregelen treffen.

De zwangerschapscontroles

De zwangerschapscontroles die al gepland zijn blijven staan zoals ze gepland zijn.
We vragen jullie om zoveel mogelijk alleen naar de controle-afspraken te komen.

Dit om het aantal contacten per dag voor de verloskundigen te beperken. Immers, hoe meer mensen zij zien op een dag, hoe meer het risico op besmetting toeneemt.

Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor de intake-afspraak, de termijnecho, de 20-weken echo en de afspraak waarbij de bevalling wordt besproken.

Partners die meekomen naar de afspraak worden dringend verzocht 1,5 meter afstand te bewaren tot de verloskundige. En mochten er al meerdere mensen in de wachtkamer zijn, dan is het verzoek aan de partners om buiten te wachten totdat je vrouw/vriendin aan de beurt is.

Kinderen
We begrijpen dat het soms lastig is om te organiseren, maar probeer echt zonder kinderen naar de afspraken te komen. Is dit een keer niet haalbaar, dan vinden we het goed als je de kinderen een keer meeneemt. We vragen wel om kleine kinderen op schoot te houden tijdens de controle/echo.

Handen wassen

We vragen iedereen die het gezondheidscentrum binnenkomt de handen te wassen of te ontsmetten, alvorens de spreekkamer binnen te gaan.

Wachtkamer

Indien de wachtkamer te vol raakt vragen we partners en/of kinderen buiten te wachten totdat de zwangere aan de beurt is voor de controle.

Pretecho

We vragen ook bij de pretecho om maximaal 1 persoon + 1 kind onder de 10 jaar mee naar de (pret)echo nemen..Kinderen onder 10 jaar moeten stil kunnen blijven zitten en indien nodig bij iemand op schoot.

De bevalling
Bij de poliklinische bevalling is het alleen in het AMC, OLVG Oost en West mogelijk om naast je partner, één persoon extra mee te nemen. Bij een thuisbevalling mag je er zelf voor kiezen wie je er bij hebt. Echter, wel met inachtneming van de 1,5 meter regel.

De kraamcontroles
We komen graag op huisbezoek na de bevalling. We houden waar dat lukt 1,5 meter afstand en wassen onze handen bij binnenkomst en voor vertrek.

Mochten jullie zelf liever een telefonische afspraak hebben en wij vinden dat medisch verantwoord, dan is dat natuurlijk prima en draagt dit bij aan jullie eigen en onze gezondheid! Vraag naar de mogelijkheden bij het inplannen van de afspraken.

We zien er naar uit om jullie zwangerschap, bevalling en kraamtijd samen tot een mooie ervaring te maken!

Geboren bij Vida

Afgelopen zondag waren we op kraamvisite geweest bij Anne, onze verloskundige van Team Rood in Ganzenhoef. Ze is ongeveer 4 weken geleden bevallen van dochter Coco. We hopen Anne in oktober weer terug te zien op de praktijk maar eerst gaat ze nog even lekker genieten van haar eigen zwangerschapsverlof!

Versoepeling Corona maatregelen

Nu in het hele land de maatregelen rond het Coronavirus worden verruimd doen wij dat bij Verloskundigen Vida ook. En we zijn blij om dit met jullie te delen! De afgelopen weken hebben jullie het gemist om je partner mee te nemen naar bijvoorbeeld de echo en moesten de peuters ondergebracht worden als jullie op controle kwamen. We willen jullie nogmaals danken voor jullie begrip, meedenken en inzet!

Natuurlijk blijven wij ons met elkaar inzetten om de algemeen geldende maatregelen te houden en daar vragen we jullie inzet ook voor. Wij volgen de adviezen van onze verloskundige beroepsgroep (de KNOV) en het RIVM.

We schudden geen handen, we houden ons waar dat kan aan de 1,5 m afstand, we wassen onze handen en beperken het aantal mensen dat we zien waar dat kan. Natuurlijk blijf je bij klachten thuis, ook bij milde klachten van verkoudheid.

Voor onze verloskundige zorg betekent de verruiming van de maatregelen het volgende:

De zwangerschapscontroles

De zwangerschapscontroles die al gepland zijn blijven staan zoals ze gepland zijn. Vanaf 11 mei gaan we de nieuw te maken afspraken weer volgens ‘het oude’ schema hervatten. Mocht je de aankomende weken een telefonische intake gepland hebben staan en je vindt het fijn toch op de praktijk te komen, dan ben je van harte welkom! Bel dan de assistente om te vragen op welke locatie je de intake afspraak hebt en wij als verloskundigen weten dat je graag komt i.p.v. dat we jou bellen.

We geven er nog steeds de voorkeur aan dat je alleen op het spreekuur komt. Maar we begrijpen ten volle dat het fijn is om bij bepaalde afspraken wel je partner mee te nemen naar de controle. Maak zelf de inschatting wanneer je je partner mee wilt nemen naar de controles. We geven hierin geen richtlijnen, maar vragen jullie begrip om alsnog zoveel mogelijk alleen te komen om het aantal sociale contacten voor onze verloskundigen en echoscopistes te beperken. Als je partner meekomt is het nodig dat hij buiten wacht en door jou gebeld wordt als je door ons uit de wachtkamer gehaald wordt. Dit om te voorkomen dat de wachtkamer te vol raakt. Verder: partners, houd 1,5 meter afstand tot onze verloskundigen en echoscopistes.

Laat ook kinderen waar dat lukt zoveel mogelijk thuis. Is dit een keer niet haalbaar, dan vinden we het goed als je de kinderen een keer meeneemt. We begrijpen dat het soms echt lastig is om iets te organiseren.

De bevalling

Bij de bevalling is het vanaf nu weer mogelijk om naast je partner, één persoon extra mee te nemen bij een thuisbevalling of een poliklinische bevalling. Het is nog onduidelijk of dit in alle ziekenhuizen ook geaccepteerd wordt. Mochten we hier nieuws over hebben, dan hoor je dit op het spreekuur.

De kraamcontroles

We komen graag weer op thuisbezoek na de bevalling. We houden waar dat lukt 1,5 m afstand en wassen onze handen bij binnenkomst en voor vertrek. Bij het doen van medische controles dragen we handschoenen.

Pretecho-bureau vanaf 13 mei weer open!

Onze beroepsgroep heeft het maken van de niet medische echo’s ook weer vrijgegeven. Via onze website is het weer mogelijk om echo’s in te plannen. Zie voor meer informatie en de mogelijkheden onze website: https://verloskundigenvida.nl/pretechos/

Mochten jullie zelf liever een telefonische afspraak hebben en wij vinden dat medisch verantwoord, dan is dat natuurlijk prima en draagt dit bij aan jullie eigen en onze gezondheid! Vraag naar de mogelijkheden bij het inplannen van de afspraken.

We noemden het al eerder, we zien er naar uit om jullie zwangerschap, bevalling en kraamtijd samen tot een mooie ervaring te maken en hopen dat deze aanpassingen daar weer iets aan bijdragen!

 

Anticonceptie weer mogelijk!

Afgelopen weken zijn de anticonceptie spreekuren afgezegd i.v.m. COVID -19. Op advies van onze beroepsvereniging hebben we besloten om opnieuw te starten met anticonceptiezorg, o.a. om huisartsen en gynaecologen te ontlasten.

Je kunt de praktijk bellen om een afspraak te maken. Voorwaarden blijven natuurlijk dat je geen klachten hebt passend bij COVID-19. We werken volgens de hygiene normen van het RIVM. Fysiek contact wordt tot een minimum beperkt. We vragen je daarom om alleen  op het spreekuur te komen. Begeleider of partner kunnen evt. in de wachtkamer of auto wachten.

Als je nog geen besluit hebt genomen over het type anticonceptie, zullen we telefonisch een counselingsgesprek met je voeren. Je krijgt dan informatie en hulp bij de besluitvorming over de best passende anticonceptiemethode voor jou.

Informatieavonden over borstvoeding en bevallen nu online!

Goed nieuws! Onze informatieavonden borstvoeding en bevallen worden nu in het Nederlands en Engels online gegeven door onze kraamverpleeg- en lactatiekundigekundige Maria van Starkenburg en ervaren verloskundige Marike Nijman,

Bezoek deze pagina op onze website voor meer informatie en de links naar de filmpjes.

 

Maatregelen COVID-19 (Coronavirus)

Update omtrent Coronavirus

Zoals ook jij ongetwijfeld al doet, worden er maatregelen genomen om verspreiding van het COVID-19 (Coronavirus) in te dammen. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat een infectie met COVID-19 bij zwangere vrouwen anders verloopt dan bij de algehele populatie. Wij volgen de berichtgeving van de verloskundigen-, gynaecologen- en kinderartsen beroepsgroep (KNOV, NVOG en NVK).

Onze zorgverlening gaat door met een aantal aanpassingen. De KNOV heeft ons geadviseerd om een ander terugkomschema te hanteren waarbij alleen de controles uitgevoerd worden die echt noodzakelijk zijn. Tussen de 16 en 27 weken wordt alleen de 20-weken echo gedaan, tenzij er een medische noodzaak is om je tussendoor te zien. Mocht jouw controle medisch gezien opgeschoven kunnen worden, dan zal je gebeld worden om je afspraak te verplaatsen. Het kan zijn dat we je met een anoniem nummer bellen.  Voorlopig zullen de controles puur bestaan uit bloeddruk meten, buik voelen en hartje luisteren. Indien je klachten hebt zullen wij die later op de dag (of de volgende dag) telefonisch met jou bespreken. Ook vragen wij jullie alleen te komen, partner/moeder/kinderen kunnen er evt. telefonisch bij zijn. Hiermee willen we voorkomen dat onze verloskundigen onnodig veel mensen zien en meer kans lopen om ziek te worden.Wel willen we je verzoeken om bij binnenkomst in de spreekkamer je handen te desinfecteren. Alle pretecho- en anticonceptiespreekuren zijn t/m 31 maart geannuleerd.

In navolging van de adviezen van het RIVM zullen we geen hand geven bij binnenkomst en regelmatig handen wassen en desinfecteren, en ontsmetten we de kamer na iedere cliënt. Wanneer je koorts hebt (meer dan 38 graden) én hoest of kortademig bent willen we je vragen om niet naar de praktijk te komen maar telefonisch contact op te nemen.

Het valt te overwegen om thuis te bevallen als je geen indicatie hebt om in het ziekenhuis te bevallen om contacten in het ziekenhuis te beperken. Bovendien is de capaciteit in de ziekenhuizen beperkt.

De ziekenhuizen in Amsterdam hebben ons bericht dat bij een bevalling in het ziekenhuis beperkt begeleiding mee mag. Dat wil zeggen dat het mogelijk is dat je bijv. alleen je partner óf moeder mee mag nemen naar het ziekenhuis. De precieze informatie kunnen we je geven op het moment van de bevalling en kan verschillen per ziekenhuis. Reken er op dat verdere familie mogelijk niet in het ziekenhuis mag wachten en ook kraambezoek na de bevalling wordt beperkt. Bij bevallingen zullen geen arts- of verloskunde- studenten aanwezig zijn. Deze maatregelen gelden voor onbepaalde tijd en gelden niet voor thuisbevallingen. Ga je bevallen en jij of één van je huisgenoten heeft last van koorts én hoesten of kortademigheid, meldt dit dan aan de telefoon.

Kraamvisites doen we deels telefonisch, zolang de situatie dat toelaat. Wanneer jij of een van je huisgenoten klachten van koorts én hoesten of kortademigheid ontwikkelt willen wij daar graag over gebeld worden.

Ga bewust om met je gezondheid en die van anderen, beperk sociale contacten, en laten we hopen dat dit alles snel achter de rug is!

Coronavirus

Beste zwangeren,

Nu het coronavirus ook in de regio Amsterdam bij een persoon is vastgesteld en er de aankomende tijd mogelijk meer berichten van besmettingen zullen verschijnen dit bericht:

Tot zover bekend lijkt het virus bij een zwangere vrouw niet anders of erger te verlopen dan bij een niet zwangere vrouw. Een baby in de buik lijkt niet via de moeder besmet te kunnen worden met het coronavirus.

Mocht je klachten hebben van het coronavirus of contact hebben gehad met een besmet persoon
– neem dan contact op met je huisarts
– en mocht er een verloskundige controle gepland of nodig zijn bel ons in plaats van op het spreekuur of de praktijk te komen.

Voor verdere informatie verwijzen we jullie naar de website van het RIVM

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Leidingwater vervuild met lood

Het leidingwater in Tuindorp Nieuwendam en Tuindorp Buiksloot (Amsterdam-Noord) is vervuild met lood. De GGD adviseert zwangere vrouwen geen kraanwater te drinken.

In genoemde delen van Amsterdam liggen nog veel loden leidingen. In een aantal gevallen is een loodgehalte gemeten van 80 microgram lood per liter, de norm is 10 microgram. Hier is het advies dat zwangere vrouwen, zuigelingen en kinderen tot en met 7 jaar geen kraanwater drinken totdat ook de loden toevoerleiding is vervangen. Lood kan via de placenta worden overgedragen aan het kind. Zwangere vrouwen kunnen het beste water uit flessen drinken.

Het gebruik van loden leidingen in huizen werd in 1960 verboden en in veel woningen zijn oude loden leidingen inmiddels vervangen. Toch zijn er in Nederland nog steeds tussen 100.000 en 200.000 woningen met loden leidingen.

Mochten zwangere vrouwen niet zeker weten of er in hun huis loden leidingen liggen, dan adviseert de GGD ook water uit flessen te drinken. Het filmpje ‘Hoe herken ik lood? Doe de test!‘ op de website van de GGD kan meer duidelijkheid geven.

Meer informatie

Website GGD Amsterdam

Wil jij ook weten of er te veel lood in je leidingen zit? Er is nu voor particulieren een portaal opgericht, je kunt nu op een goedkope, moderne manier een test kopen. Wat hoef je hier alleen maar voor te doen? Je vult het door het lab opgestuurde flesje met leidingwater, stuurt hem door, en krijgt in je mail de resultaten in microgram/liter. www.water-lab.nl

 

 

Het is bijna zo ver, Team 3 opent haar deuren in Vinkeveen!

Op 3 januari bijt Caroline het spits af met de eerste zwangerschapscontroles. Elke vrijdagmiddag houden zij spreekuur in Medisch Centrum Vinkeveen. Adres: Tuinderslaantje 3.

Tot gauw, bij Team 3- groen

Leanne en Caroline

Kraamverpleegkundigen versterken ons team

Maria en Elsa zijn bij ons werkzaam als kraamverpleegkundige. Wanneer je bevallen bent, komen zij regelmatig bij je langs om te kijken hoe het met jou en je kindje gaat.

Doordat Maria en Elsa bij drukte langs gaan bij de ouders & de pasgeboren kindjes hebben de dienstdoende verloskundigen meer tijd & aandacht wanneer er iemand gaat bevallen. Ideaal! Zo krijgen kraamvrouwen en barende vrouwen alle tijd die ze nodig hebben.

Even voorstellen:

Maria van Starkenburg

Ik heb een aantal jaar als specialistisch verpleegkundige op de verloskamers van het OLVG Oost gewerkt. Daarna heb ik als jeugdverpleegkundige gewerkt bij het ouder en Kind team Amsterdam. Ik ben momenteel bezig met de opleiding tot lactatiekundige en vind het een fantastische uitdaging om het Vida team te versterken en de kraamvisites uit te voeren. Ik ben gek op fietsen, je zult mij vaak op de Vida Ebike zien aankomen. Ook goed voor het milieu!

Elsa Glas 

Na een aantal jaar met heel veel plezier als kraamverzorgster te hebben gewerkt in deze regio, ben ik de opleiding tot verpleegkundige gaan volgen. Nadat ik een tijd in het ziekenhuis als verpleegkundige hebt gewerkt, kwam deze super mooie functie bij voorbij en mag ik nu het team van Vida gaan versterken. Heel leuk om weer in de geboortezorg aan de slag te gaan. Tot in het kraambed!