Maatregelen COVID-19 (Coronavirus)

Update omtrent Coronavirus

Zoals ook jij ongetwijfeld al doet, worden er maatregelen genomen om verspreiding van het COVID-19 (Coronavirus) in te dammen. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat een infectie met COVID-19 bij zwangere vrouwen anders verloopt dan bij de algehele populatie. Wij volgen de berichtgeving van de verloskundigen-, gynaecologen- en kinderartsen beroepsgroep (KNOV, NVOG en NVK).

Onze zorgverlening gaat door met een aantal aanpassingen. De KNOV heeft ons geadviseerd om een ander terugkomschema te hanteren waarbij alleen de controles uitgevoerd worden die echt noodzakelijk zijn. Tussen de 16 en 27 weken wordt alleen de 20-weken echo gedaan, tenzij er een medische noodzaak is om je tussendoor te zien. Mocht jouw controle medisch gezien opgeschoven kunnen worden, dan zal je gebeld worden om je afspraak te verplaatsen. Het kan zijn dat we je met een anoniem nummer bellen.  Voorlopig zullen de controles puur bestaan uit bloeddruk meten, buik voelen en hartje luisteren. Indien je klachten hebt zullen wij die later op de dag (of de volgende dag) telefonisch met jou bespreken. Ook vragen wij jullie alleen te komen, partner/moeder/kinderen kunnen er evt. telefonisch bij zijn. Hiermee willen we voorkomen dat onze verloskundigen onnodig veel mensen zien en meer kans lopen om ziek te worden.Wel willen we je verzoeken om bij binnenkomst in de spreekkamer je handen te desinfecteren. Alle pretecho- en anticonceptiespreekuren zijn t/m 31 maart geannuleerd.

In navolging van de adviezen van het RIVM zullen we geen hand geven bij binnenkomst en regelmatig handen wassen en desinfecteren, en ontsmetten we de kamer na iedere cliënt. Wanneer je koorts hebt (meer dan 38 graden) én hoest of kortademig bent willen we je vragen om niet naar de praktijk te komen maar telefonisch contact op te nemen.

Het valt te overwegen om thuis te bevallen als je geen indicatie hebt om in het ziekenhuis te bevallen om contacten in het ziekenhuis te beperken. Bovendien is de capaciteit in de ziekenhuizen beperkt.

De ziekenhuizen in Amsterdam hebben ons bericht dat bij een bevalling in het ziekenhuis beperkt begeleiding mee mag. Dat wil zeggen dat het mogelijk is dat je bijv. alleen je partner óf moeder mee mag nemen naar het ziekenhuis. De precieze informatie kunnen we je geven op het moment van de bevalling en kan verschillen per ziekenhuis. Reken er op dat verdere familie mogelijk niet in het ziekenhuis mag wachten en ook kraambezoek na de bevalling wordt beperkt. Bij bevallingen zullen geen arts- of verloskunde- studenten aanwezig zijn. Deze maatregelen gelden voor onbepaalde tijd en gelden niet voor thuisbevallingen. Ga je bevallen en jij of één van je huisgenoten heeft last van koorts én hoesten of kortademigheid, meldt dit dan aan de telefoon.

Kraamvisites doen we deels telefonisch, zolang de situatie dat toelaat. Wanneer jij of een van je huisgenoten klachten van koorts én hoesten of kortademigheid ontwikkelt willen wij daar graag over gebeld worden.

Ga bewust om met je gezondheid en die van anderen, beperk sociale contacten, en laten we hopen dat dit alles snel achter de rug is!

Let op: Ook bij Vida wordt jouw verloskundigenzorg 100% vergoed door alle zorgverzekeraars!
Let op: Ook bij Vida wordt jouw verloskundigenzorg 100% vergoed door alle zorgverzekeraars!