Covid Vaccinatie

Wij krijgen veel vragen van jullie over de corona-vaccinatie. En dat begrijpen we. Je voelt je tijdens de zwangerschap niet alleen zelf verantwoordelijk, maar ook verantwoordelijk voor het groeiende babietje. Dat maakt dat sommige mensen juist graag vaccineren (het kindje wordt door de vaccinatie ook beschermd tegen covid) en anderen twijfelen juist vanwege de zwangerschap (want is er wel voldoende bekend over het effect?)

In deze brief delen we wat overwegingen die je mogelijk op weg helpen een keuze te maken. Voor ons is het belangrijk dat je de ruimte ervaart om zélf te kiezen of je je wilt laten vaccineren of niet.

  • De KNOV (organisatie van verloskundigen) en NVOG (organisatie van gynaecologen) hebben een standpunt geformuleerd waarin zwangeren wordt geadviseerd zich te laten vaccineren tegen corona.
  • Zwangerschap is geen reden om met voorrang gevaccineerd te worden
  • Als je normaliter een oproep voor de griepprik krijgt, word je nu ook opgeroepen voor een Covid-

vaccinatie. Je wordt dan opgeroepen via de huisarts om via de GGD gevaccineerd te worden.

  • We verwachten dat vanaf juli alle volwassen Nederlanders zich kunnen laten vaccineren via de GGD.
  • Onderzoek lijkt uit te wijzen dat zwangeren die gevaccineerd worden met Pfizer of Moderna niet meer bijwerkingenhebben van de vaccinatie dan niet-zwangeren
  • Pfizer en Moderna zijn mRNA vaccins en het lijkt veilig om hiermee gevaccineerd te worden
  • Lange termijn effecten voor het kind zijn nog niet onderzocht
  • Omdat in het 1e trimester (tot 12 weken) het kindje zich grotendeels ontwikkelt, lijkt het logisch om deze periode van de zwangerschap niet te vaccineren. De KNOV en NVOG ontraden een vaccin in het 1e trimester niet.
  • Zwangeren hebben in het derde trimester (vanaf 28 weken) een hogere kans om ernstig ziek te worden van covid dan niet zwangeren (o.b.v. kleine onderzoeken tot zover: 1,6% t.o.v. 0,3%). Vrouwen
  • met een hoog BMI, een niet westerse achtergrond en of onderliggende ziekten zoals astma of diabetes lijken vooral meer risico te lopen.

We willen je graag helpen de overweging wel/niet te vaccineren te maken als je daar behoefte aan hebt. We kunnen dit op het spreekuur bespreken.

Let op: Ook bij Vida wordt jouw verloskundigenzorg 100% vergoed door alle zorgverzekeraars!
Let op: Ook bij Vida wordt jouw verloskundigenzorg 100% vergoed door alle zorgverzekeraars!