Maria op Radio 1 over het Zika-virus

Op 22 januari 2016 werd onze eigen Maria uit team 1 in het radio 1-programma Nieuws en Co van 18.00 geïnterviewd over het Zika-virus. Op deze pagina kun je zoeken naar de uitzending en hem terugluisteren. Hieronder wat informatie over het virus, denk je dat je risico loopt of heb je vragen over het Zika-virus neem dan contact op met de praktijk.

Op de site van het RIVM wordt sinds 24 januari 2016 vermeld dat aan zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden geadviseerd om, uit voorzorg, met een arts de noodzaak van een reis naar gebieden waar veel zikavirus voorkomt te overleggen en uitstel te overwegen.
Ben je als zwangere in de tropen, neem dan altijd – overdag en ’s nachts – zorgvuldig strikte maatregelen om muggenbeten te voorkomen:

  • Draag bedekkende kleding
  • Smeer onbedekte huid in met een muggenwerend middel dat DEET (diethyltoluamide) bevat. Zwangeren wordt geadviseerd om concentraties boven de 30% te vermijden.  Adviezen voor het gebruik van DEET staan beschreven in de LCI-richtlijn Zikavirus en de LCR-folder DEET op reis.
  • Slaap onder een klamboe of in een muggenvrije ruimte.
  • Raadpleeg een arts bij twijfel.

Meld eventuele reizen naar gebieden waar het zikavirus voorkomt tijdens controles bij een verloskundig zorgverlener, gynaecoloog of andere behandelend arts. Zeker als binnen twee weken na terugkeer klachten optreden die passen bij een infectie door dengue- (knokkelkorts), chikungunya- of zikavirus.

In Latijns- en Zuid Amerika heerst op dit moment de Zika virusinfectie. Zika virus veroorzaakt een koortsende ziekte die zo’n twee tot zeven dagen aanhoudt. Het virus wordt overgebracht door een mug die overdag steekt. Het virus kan over de placenta worden overgedragen van moeder op kind. In Brazilië wordt op dit moment in gebieden waar Zika virus infectie heerst een verdubbeling van het aantal kinderen met microcephalie(kleine hersenen) waargenomen. Ook al ontbreekt het ultieme bewijs dat de microcephalie het gevolg is van een Zika virus infectie, toch zijn er sterke aanwijzingen dat de gevonden afwijkingen samenhangen met Zika virus infectie. Met name zwangere vrouwen in het eerste trimester zouden risico lopen.

Er bestaat alleen een risico op het doormaken van een Zika virus infectie in de zwangerschap na te hebben gereisd naar een land waar Zika virus infectie voorkomt. Zwangere vrouwen dienen hierop attent gemaakt te worden.

Het afzien van reizen naar endemische landen en anders het toepassen van goede muggen werende maatregelen terplekke is de enige mogelijkheid om dit risico te vermijden of te reduceren. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse zaken heeft tot op heden geen negatief reisadvies uitgebracht voor zwangere vrouwen. Het Centers voor Disease Control and Prevention (CDC) heeft 16 januari 2016 een negatief reisadvies afgegeven voor bepaalde landen in Latijns- en Zuid Amerika aangaande zwangere vrouwen.

 

Meer informatie kan verkregen worden via de onderstaande links. Op de website van het CDC is te zien voor welke landen een negatief reisadvies geldt.

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Z/Zikavirus

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Z/Zikavirus/Zikavirus_en_zwangerschap

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Zikavirus

http://www.cdc.gov/zika/

Let op: Ook bij Vida wordt jouw verloskundigenzorg 100% vergoed door alle zorgverzekeraars!
Let op: Ook bij Vida wordt jouw verloskundigenzorg 100% vergoed door alle zorgverzekeraars!