verloskundigen echopraktijk vida centering pregnancy

Helaas voelen we ons genoodzaakt om voorlopig geen Centering Pregnancy aan te bieden. Naast dat het ons, ondanks de tevreden zwangeren en betere uitkomsten, meer tijd en energie kostte, en we veel wisselingen binnen de praktijk hadden, bleek het niet mogelijk hier een tarief voor te krijgen van de zorgverzekeraar.  Zodra we weer gaan starten horen jullie dit meteen!

Verloskunde is een vak volop in ontwikkeling. Sinds januari 2012 zijn wij samen met TNO gestart met een nieuwe vorm van zwangerschapsbegeleiding, “Centering Pregnancy”.

Bij deze vorm van begeleiding zijn alleen de eerste controle en de controles vanaf 36 weken individueel. Tijdens de rest van de zwangerschap zullen er groepsconsulten plaatsvinden. De groepen bestaan uit 8-12 vrouwen, die elkaar in een aantal bijeenkomsten van elk 2 uur, goed leren kennen en ervaringen kunnen delen. We weten uit Amerika dat deze manier van zwangerschapsbegeleiding een aantal belangrijke gezondheidsvoordelen oplevert en als heel positief wordt ervaren. In plaats van de huidige korte één op één controles tijdens de zwangerschap, wordt de zorg in 9-10 sessies aangeboden aan een groep van 8-12 zwangeren die ongeveer even ver zwanger zijn. Tijdens een sessie worden de zwangerschapscontroles (zoals de bloeddruk, groei van de baby etc.) gecombineerd met voorlichting, interactie en gesprekken over wat vrouwen bezig houdt tijdens hun zwangerschap. Je kunt bij ons kiezen tussen individuele consulten of groepsconsulten.

Het unieke aan Centering Pregnancy is de groepsdynamiek: alle aanwezigen hebben hun eigen inbreng en spiegelen, ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. De verloskundige is onderdeel van de groep en kan ook onderwerpen inbrengen.

Uit onderzoek in Amerika blijkt dat deze vorm van zorg betere uitkomsten geeft. Er worden bijvoorbeeld minder kinderen te vroeg geboren. Daarnaast neemt de tevredenheid met de zorg toe, doordat de meeste zwangeren de groepszorg veel leuker vinden en veel steun bij elkaar vinden. Ook leert de zwangere haar gezondheid beter begrijpen en in de gaten te houden, omdat ze veel actiever betrokken wordt bij het uitvoeren van de medische controles.

Sinds 2014 wordt ook CenteringParenting wordt aangeboden. CenteringParenting is het vervolg van deze vorm van zorg op het Consultatiebureau. Voor meer informatie: http://www.sag-jeugdgezondheidszorg.nl/consultatiebureaus/reigersbos

Hieronder een filmpje over Centering Pregnancy, o.a. bij ons in de praktijk gemaakt.

https://vimeo.com/54238623

Let op: Ook bij Vida wordt jouw verloskundigenzorg 100% vergoed door alle zorgverzekeraars!
Let op: Ook bij Vida wordt jouw verloskundigenzorg 100% vergoed door alle zorgverzekeraars!